Komu polecamy ortosoczewki

Większość osób mających krótkowzroczność (minusy), małą nadwzroczność (plusy) i zdrowe oczy może korzystać z ortokorekcji. Mogą stosować ją zarówno dzieci w wieku szkolnym jak i osoby dorosłe.

Ortosoczewki są polecane osobom mających następujące wady wzroku:

 • Krótkowzroczność do - 6,00 D
 • Astygmatyzm prosty do -2, 75 D
 • Astygmatyzm odwrotny do 1, 50 D
 • Nadwzroczność do +1,75 D

Ortosoczewki korygują krótkowzroczność oraz astygmatyzm

Ortokorekcja jest metodą korekcji krótkowzroczności, czyli wady wzroku, która nie pozwala widzieć ostro z większych odległości. Wada wzroku nawet do -6,00 D może być z powodzeniem korygowana ortosoczewkami. Astygmatyzm oka (wrodzone nierówne krzywizny powierzchni rogówki) może być od niedawna również korygowany. Najnowsze ortosoczewki korygują astygmatyzm do mocy 2,75D. W niektórych szczególnych przypadkach, przy użyciu specjalistycznych ortosoczewek, można osiągnąć ostre widzenie nawet przy wadzie do – 8,00 D. Przy wysokim astygmatyzmie, widzenie z daleka może nie być doskonałe. Jest jednak zadowalające i pozwala na dobre funkcjonowanie w życiu codziennym.

 

Korekcja nadwzroczności

Nadwzroczność (dalekowzroczności) może też być korygowana ortosoczewkami. Dobre wyniki osiąga się przy wadach nie przekraczających +1,75 D. Jakość widzenia przy większych plusach jest mało przewidywalna.

Korekcja prezbiopii

Od niedawna istnieje możliwość stosowania ortokorekcji u osób po 40 roku życia, które do tej pory używały okularów progresywnych lub 2 par okularów (jedne do dali, drugie do bliży). Najnowsze modele ortosoczewek zapewniają ostre widzenie z daleka i z bliska u osób mających krótkowzroczność lub krótkowzroczność współistniejącą z astygmatyzmem.

Ortokorekcja u dzieci

Najbardziej obiecującym kandydatem do ortokorekcji są dzieci, u których wykryto krótkowzroczność i tą samą wadę wzroku mają rodzice. W takich przypadkach wada wzroku u dziecka bez stosowania ortokorekcji, postępuje bardzo szybko. Powiększa się ona średnio 0, 75 D na rok. Jest bardzo dużo dowodów, że ortokorekcja zatrzymuje lub znacząco spowalnia narastanie wady.

Przykładowo 7 letnie dziecko posiadające wadę -0,75 D, przy założeniu, że wada będzie narastać 0,75 D na rok, po osiągnięciu 16 lat będzie miało wadę -7,50 D. Jeśli stosując ortokorekcję, spowolnimy narastanie wady tylko o 50%,  to wada wzroku u dziecka w 16 roku życia wyniesie tylko -4,00 D.

 

Ortokorekcja u dorosłych

Dobrymi kandydatami do ortokorekcji są też osoby dorosłe, które nie chcą nosić okularów i pracują w klimatyzowanych pomieszczeniach. Często nosząc zwykłe miękkie soczewki kontaktowe skarżą się na uczucie wysychania oczu. Zakładając ortosoczewki tylko na noc, w ciągu dnia nie potrzebują soczewek i nie odczuwają objawów wysychania oczu.

 

Osoby, którym szczególne poleca się ortokorekcję:

 • Dzieci w okresie intensywnego wzrostu z narastającą wadą wzroku
 • Dorośli, u których wada nadal wzrasta
 • Osoby pracujące w klimatyzowanych pomieszczeniach
 • Osoby pracujące w pomieszczeniach zadymionych i zapylonych

 

Przeciwwskazania do stosowania ortokorekcji

 • Stany zapalne powiek i brzegów powiek.
 • Zmiany zwyrodnieniowe rogówki.
 • Zakażenia rogówki na tle wirusowym, bakteryjnym, grzybiczym.
 • Choroby ogólne oczy: zaćma, jaskra, stożek rogówki.
 • Urazy oczu dotyczące rogówki, spojówki lub powiek
Do góry